Bergpolder & Liskwartier


Vrienden Van Maanenbad

buitenbad.jpg

Het verleden van de Vrienden
Halverwege de jaren '90 werd het Sportfondsen Rotterdam Noord, in de volksmond het Van Maanenbad, door geldgebrek met sluiting bedreigd. De bewoners van Noord en de bezoekers van het bad hebben zich toen luid en duidelijk laten horen. Handen af van ons zwembad! was hun motto. Het was bijzonder dat op korte termijn zoveel mensen snel en eendrachtig waren te mobiliseren. Het was het bewijs dat het bad in een grote behoefte voorziet en door veel mensen niet kan worden gemist. Door de acties van de wijkbewoners en zwemfanaten werd het tij gekeerd.

In 2003 kwam het voorbestaan van het van Maanenbad weer in gedrang en ook toen bleken gebruikers en omwonenden bereid zich in te zetten voor het behoud van het bad. Uit dit initiatief ontstond in 2004 de stichting Vrienden van Maanenbad, die zich naast het behoud van het bad ook als doel stelde een aantal gebruikerswensen te realiseren. Dat resulteerde in een aantal zomerseizoenen waarin het buitenbad ook buiten de zomervakantie open was en in een mooi speelobject op de zonneweide. In de vijf jaar dat de stichting bestaat is er actief gestreden voor behoud van het Van Maanenbad, en niet zonder resultaat. Mede dankzij de handtekeningenacties en het lobbywerk van de Vrienden gaat het bad gerenoveerd worden. Op dit moment zijn de werkzaamheden aan het buitenbad al in volle gang.

En hoe gaan de Vrienden verder?
Dit mooie resultaat bracht de vraag of de Vrienden hun taak hadden volbracht en de stichting opgeheven kon worden. De Vrienden besloten door te gaan, dit keer om de gebruikers van het bad te betrekken bij en vertegenwoordigen tijdens het proces dat moet leiden tot een gerenoveerd Van Maanenbad. Zij willen de gebruikers van het zwembad, wijkbewoners en andere betrokkenen vertegenwoordigen zodat bij de toekomstige verbouwing de wensen en belangen van deze groep na inventarisatie kenbaar gemaakt en behartigd kunnen worden.

Wij zijn nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers die zich samen met ons hiervoor in willen zetten

Om een beeld te vormen van de wensen van de gebruikers van het bad is in maart 2008 een enquête gehouden. Bijna 900 zwemmers vulden de enquête in en gaven daarmee duidelijk aan ook betrokken te willen zijn bij de toekomst van het bad. De Vrienden van Maanenbad hebben de uitslag van de enquête aan de directie van het zwembad overhandigd en zetten zich nog steeds in voor de realisatie van die wensen.
En die inzet is nog steeds nodig! Bent u betrokken bij de toekomst van het Van Maanenbad en wilt u zich hier actief voor inzetten neem dan contact op met de Vrienden via onderstaand adres.

Wie zijn de Vrienden?
De stichting Vrienden van Maanenbad bestaat uit een aantal vrijwilligers die regelmatig van het bad gebruik maakt en aan wie het voortbestaan van het zwembad ter harte gaat. De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

Steun aan de Vrienden
De stichting Vrienden van Maanenbad weet zich gesteund door een comité van aanbeveling dat bestaat uit de volgende personen:


Ook u kunt de Vrienden steunen. Draag bij klik hier en word donateur. Al voor een bijdrage vanaf 5 euro per kalenderjaar steunt u ons. U ontvangt een donateurskaart waarmee u éénmalig GRATIS in het Van Maanenbad kunt gaan ZWEMMEN. Ook krijgt u twee keer per jaar onze nieuwsbrief.

Stichting Vrienden Van Maanenbad
p/a Bewonersorganisatie Bergpolder
Willebrordusstraat 72-74
3038 TV Rotterdam
vriendenvanmaanenbad@hotmail.com
gironummer 4624748
© Bergpolder en Lispolder 2010 - www.bergpolderweb.nl