Wijkagent Liskwartier

Huib Peet.JPGDe buurtagent voor het Liskwartier heet Huib Peet.

Zijn vader was al politieagent in Rotterdam en zelf werkte hij eerder dertien jaar bij de recherche in het Centrum. In 1997 stapte hij over naar het Oude Noorden om daar in 2002 buurtagent in het Oude Noorden te worden. In 2010 werd hij buurtagent van het Liskwartier, met als standplaats de politiepost aan de Zaagmolenstraat.

Liskwartier is een andere wijk dan het Oude Noorden, vindt Huib. Doordat hij vaak samenwerkte met de vorige buurtagent van Liskwartier, Herman Gevaert, kende hij de wijk al. Liskwartier is afwisselender en de mensen zijn mondiger. Dat laatste ervaart hij als prettig, omdat mensen meedenken en vaak zelf met oplossingen voor een probleem komen. Tegelijkertijd zijn de mensen hier veeleisender en willen ze terugkoppeling op hun klacht, suggestie of melding. Al met al is Liskwartier een wijk waar Huib Peet zelf best zou willen wonen.

Huib vindt het belangrijk dat mensen in Liskwartier zich veilig en prettig voelen. Hij zal zijn best doen om de hoge veiligheidsscore van zijn voorganger vast te houden.

Mocht u hem of iemand anders van de politie willen bereiken, dan kan dit via het landelijke nummer 0900-8844.
Ook via 0900-8844 kunnen de politiemedewerkers u verder helpen voor bijvoorbeeld hoe te handelen bij het doen van aangifte.

Let op! Bij een heterdaad situatie van enig misdrijf, bel de politie op 112.

Kijk voor tips op de landelijke politiesite ‘politie.nl‘ of zie het tabblad ‘Mijn buurt’ op deze site.

Bureau Zaagmolenstraat:
Zaagmolenstraat 92
3036 HG Rotterdam

 

In en om Bergpolder en Liskwartier zijn er vier politiebureau’s:

Bureau Zaagmolenstraat
    Zaagmolenstraat 91
    Rotterdam

Bureau Noord
    Pr. Frederik Hendrikstraat 40
    Rotterdam

Bureau Doelwater (Hoofdbureau)
    Doelwater 5
    Rotterdam

Bureau Boezemsingel
    Boezemsingel 12
    Rotterdam

Meer informatie over de bereikbaarheid van deze politiebureaus vindt u hier.