Bewonersorganisatie

De bewonersorganisatie Liskwartier is per 1 januari 2020 opgeheven.

De informatie hieronder is niet meer actueel.

 

De bewonersorganisatie Liskwartier bestaat uit vrijwilligers die bij voorkeur komen uit verschillende groeperingen in de wijk. Ons streven is een netwerkorganisatie te zijn van de groepen die actief zijn in de wijk.

Uitgangspunten:

bewoners zijn zelfstandig en behartigen in principe hun eigen belangen
wijkbelangen prevaleren in principe boven persoonlijke belangen
functioneren als een spin in het web in de wijk daar waar nodig en mogelijk brengen wij groepen bij elkaar faciliteiten beschikbaar stellen aan groepen in de wijk zorgen voor voldoende contacten in de wijk (voelsprietfunctie) ernaar streven een platform van de verschillende groepen in de wijk te zijn.

Hoe doen we dat?
De Bewonersorganisatie Liskwartier kan de bewoners bij het behartigen van hun eigen belangen ondersteunen, door o.a.:

 • kennis en ervaring verzamelen en overdragen (o.a. officiële en officieuze informatie coördineren van initiatieven en groepen met elkaar in contact brengen;
 • het beschikbaar stellen van onze faciliteiten aan groepen in de wijk;
 • altijd op zoek te zijn naar (nieuwe) mogelijkheden meer bewonersgroepen te bereiken, te leren kennen en bij de wijk en haar belangen te betrekken (vergaderruimte, kennis, drukwerk);
 • het informeren van de bewoners over overheidsbesluiten/maatregelen die onze wijk aangaan;
 • een continue organisatie onderhouden waardoor onder andere kennis en kunde en ervaring kunnen worden doorgegeven of hergebruikt, ;en
 • waardoor een broedplaats van initiatieven tot effecten kan uitgroeien.
 • Door het ondersteunen van bewoners, bewonersgroepen en –initiatieven wil de bewonersorganisatie leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk bevorderen.

Welke middelen hebben we daarvoor?

 • diverse communicatiemiddelen zoals de wijkkrant, posters, een website
 • de wijkwinkel als vast adres waar bewoners met hun vragen terecht kunnen
 • een uitgebreid netwerk van contacten
 • activiteiten waar bewoners en instanties met elkaar in contact komen

hieronder een aantal praktijkvoorbeelden om een inzicht te geven met de zaken waar we ons mee bezig houden een aantal willekeurige voorbeelden:

Hofbogen
De bewonersorganisatie heeft het initiatief genomen om een organisatie van bewoners op te zetten die de ontwikkelingen rond de hofbogen actief volgt.

Samenwerking kerkelijke organisaties
In samenwerking met de bewonersorganisaties is er gekomen tot buurtgerichte activiteiten vanuit de kerken. Hierdoor kunnen wijkgroepen gebruik maken van de kerkgebouwen, worden gezamenlijke culturele activiteiten en debatavonden georganiseerd, etcetera.

Opzoomeren
In onze wijk zijn meer dan 20 straten actief met opzoomeren. De bewonersorganisatie speelt een belangrijke rol door het bieden van faciliteiten zoals rond financiën, kopiëren etc. Bewoners komen met vragen hoe ze een  Opzoomergroep kunnen opstarten.

Groen
In de wijk worden twee groepen ondersteund die zich bezig houden met het zelfbeheer van groenvoorzieningen op de Bergselaan en het Bergwegplantsoen.

Samenstelling bestuur (tot 1 januari 2020)

Mw. Wendelien Lans
Mw. Joke Verkerk
dhr. Paulus Jonker
dhr. Rob Kuipers

Inloop:

Maandagochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdagmiddag van 13:00 uur tot 16:00 uur
Donderdagochtend van 9:30 uur tot 12:30 uur

Contact:
Willebrordusstraat 72-74
3037 TV Rotterdam
Tel: 06-39051527
E-mail: bolis@luna.nl