Herbestemming


Zie voor de ontwikkelingsgeschiedenis de plannen die bij de verschillende sessies staan.

Dudok Groep – gemeente

Vanaf  2 februari 2019 is de Dudok Groep de eigenaar van de Hofbogen. Het Hofpleinviaduct is als 1 gebouw gekocht. De boogjes worden aan ondernemers verhuurd.

Hun toekomst perspectief van 12-04-2019 verdeelt de Hofbogen in 6 verschillende zones zie rapport van de Dudok Groep De Hofbogen verbindt (12 april 2019)

Sinds de verkoop aan Dudok Groep heeft de gemeente het recht van opstal voor het grootste deel van het dak om daar een groen dak te realiseren en te beheren. De gemeente wil (als opstalhouder) in samenwerking met Dudok Groep komen tot een ontwerp voor het dak waar naast vergroening ook  recreatie en verblijf mogelijk is. Op het Plattegrond Opstalrecht Hofbogen zie je waar de 3 commerciële plekken op het dak gesitueerd zijn .