Bewonersorganisaties

Bewonersorganisatie Bergpolder:
E-mail: bobergpolder@gmail.com

Bewonersorganisatie Liskwartier:

Deze is per 1 januari 2020 opgeheven!

Wilt u een nieuwtje op laten nemen in de wijkkrant of op de website dan kunt u een e-mailbericht sturen.

Redactie wijkkrant 
(liskwartierbergpolderkrant@gmail.com)

Redactie website
(lispolder@gmail.com)