Wijkagent Bergpolder

Manoe Khatib is per juni 2017 is de wijkagent voor geheel Bergpolder

 

Foto_Wijkagent Bergpolder Manoe Khatib.jpg

 

Sinds 1992 ben ik werkzaam bij de politie. Een aantal jaren heb ik in Schiedam gewerkt en een aantal jaren in Barendrecht als wijkagent. De afgelopen jaren heb ik in de wijk Oude Noorden gewerkt als wijkagent jeugd. Onlangs heb ik mijn HBO studie, Integrale veiligheid afgerond. 

Wijkagent is eigenlijk een regisseur in de wijk. Ik moet er voor zorgen dat alles leefbaar blijft in de wijk, dat de evenementen veilig aflopen, dat alles goed geregeld is en het contact met de burgers en de partners allemaal goed loopt. Ik probeer om regelmatig in mijn wijk te komen. Dit doe ik zowel te voet als op fiets, op motor of auto, maar ook soms onherkenbaar. Ook moet ik mijn informatie regelmatig in het systeem verwerken en dat kost soms te veel tijd. 

Ik heb ook regelmatig contacten met de externe partners, zoals de gemeente, Stadsbeheer, reclassering, jongerenwerkers en de woningcorporaties. Daarvoor zit ik ook in besprekingen en in overleggen. Verder moeten de klachten en meldingen vanuit de wijk afgehandeld worden.

Een wijkagent treedt zowel handhavend als hulpverlenend op. De politie werkt echter niet als de enige partij aan veiligheid in uw buurt, maar doet dat samen met u en diverse andere instanties.

Verzoek: verstrek informatie.

U weet veel van uw buurt. Het is tenslotte uw woon- of werkomgeving. Het verzoek aan u is om informatie over uw wijk aan uw wijkagent te verstrekken waarvan u vindt dat dit aandacht van de politie nodig heeft. Uw informatie wordt gebruikt om een concreet beeld te krijgen van de situatie en daar actief op te kunnen inspelen. Samen kunnen wij dan zorgdragen voor veiligheid in uw omgeving.

Aangifte doen

Vandalisme, diefstal of verlies: doe altijd aangifte. Het is voor de politie belangrijk te weten wat er zich afspeelt in een straat of in een bepaalde periode. Het kan aanleiding zijn om op bepaalde plaatsen of tijdstippen vaker te surveilleren of nader onderzoek te doen. 

Voor dringende zaken zoals een ernstig ongeval of een diefstal heterdaad, kunt u altijd het landelijk alarmnummer 112 bellen. Er zal dan direct politie, brandweer of een ambulance ter plaatse komen.

Voor niet dringende zaken kunt u bellen met 0900-8844. 

Volg hem op Twitter: @MRRKhatib

 

Kijk voor tips op de landelijke politiesite ‘politie.nl‘ of zie het tabblad ‘Mijn buurt’ op deze site.

Bureau Noord:
Pr. Frederik Hendrikstraat 40
3051 ES Rotterdam

In en om Bergpolder en Liskwartier zijn er vier politiebureau’s:

Bureau Zaagmolenstraat
    Zaagmolenstraat 91
    Rotterdam

Bureau Noord
    Pr. Frederik Hendrikstraat 40
    Rotterdam

Bureau Doelwater (Hoofdbureau)
    Doelwater 5
    Rotterdam

Bureau Boezemsingel
    Boezemsingel 12
    Rotterdam

Meer informatie over de bereikbaarheid van deze politiebureaus vindt u hier.