Park Groene T Tak van Poortvlietstraat

De Groene T is het park aan de Tak van Poortvlietstraat en De Savornin Lohmanlaan. Dit is het enige stuk groen in de versteende wijk Bergpolder in Rotterdam.

Stichting De Groene T van Noord is opgericht door bewoners om De Groene T en haar omgeving groenmooischoon en veilig te houden. Op die manier kunnen alle bewoners aan het park plezierig wonen en kan iedereen optimaal gebruik maken van het park.

De stichting vindt het belangrijk om naar de wensen en behoeften van de bewoners te luisteren. Daarom is er een klankbord opgericht met daarin bewoners die aan het park wonen.

Meer dan 50 bewoners die direct aan De Groene T wonen zijn aangesloten bij het klankbord. Zij worden regelmatig geïnformeerd over het park en krijgen zo nu en dan vragen van Stichting De Groene T van Noord over hun leefomgeving. Op die manier worden de wensen van de bewoners geïnventariseerd.

Stichting de Groene T van Noord wil samen met bewoners en andere partijen het park groen, mooi, schoon en veilig houden, door verbindingen te leggen tussen de bewoners en organisaties die initiatieven willen ontplooien in De Groene T.

Degroenet.nl
Facebook groep
info@degroenet.nl