Bewonersproject PWS-blokken

2 PWS blokken_groot.jpg
Klik voor een vergroting

De ‘PWS-Blokken’

De Vestia PWS-blokken zijn in 1934 gereed gekomen en tot in de jaren ’90 bezit geweest van Patrimonium Woningstichting (PWS). In de twee woonblokken zijn er 155 huurwoningen, verdeeld over 25 portieken. Er wonen vooral mensen met lagere inkomens. De woonblokken staan op de volgende locatie:

  • Bergpolderstraat 67-91
  • Bergselaan 282-312
  • Insulindestraat 179-207
  • De Savornin Lohmanlaan 131-177, 132-178
  • Troelstrastraat 1-75

Zie ook de PWS-blokken in : www.rotterdamwoont.nl


Recente ontwikkelingen 2015: einde sloopplannen door Vestia

Besluitvorming door Vestia over het definitief staken van plannen voor sloop/nieuwbouw is april 2015 genomen. Begin mei 2015 zijn vervolgens alle huurders per brief geïnformeerd  over het schrappen van de sloop/nieuwbouwplannen. Gesproken wordt nu over  hervatting van gepland onderhoud en renovatie van de woonblokken. Vestia heeft een architect opdracht gegeven de bouwkundige staat van de gebouwen in kaart te brengen en tevens hebben huurders om die reden een vragenlijst ontvangen.

Wijkkrant 2015-03 PWS-blokken worden niet gesloopt.jpg

Bron: Liskwartier & Bergpolder Wijkkrant,  juni 2015


De bewonersenquête in 2012

Op vrijdag 11 mei 2012 heeft de Bewonerscommissie PWS-blokken in de Bergsingelkerk het rapport: ‘Een andere toekomstvisie’ gepresenteerd met daarin de resultaten van een bewonersenquête en een renovatieplan voor de Vestia PWS-blokken in de wijk Bergpolder. CineacTV was tijdens de presentatie aanwezig. Bekijk hier het verslag.


Waarom een enquête?

Aanleiding om een bewonersenquête te houden en zelf een renovatieplan op te stellen zijn de plannen van Vestia uit 2011 om de woonblokken te slopen voor de bouw van woningen voor hogere inkomens.
Echter als gevolg van het financiële problemen bij woningcorporatie Vestia, en door de malaise op de woningmarkt van de afgelopen jaren, zijn deze sloop/nieuwbouwplannen inmiddels geschrapt. Deze plannen waren onderdeel van het Masterplan Bergpolder-Zuid (BP3738).

Masterplan BP3738 deel 1.pdf (11 MB)
Masterplan BP3738 deel 2.pdf (29 MB)


Het rapport, de bewonersenquête en het eigen renovatieplan uit 2012 zijn gerealiseerd dankzij de inzet en steun van:

Hieronder vindt u alle documenten. Foto’s van de PWS-blokken zijn hier te bekijken.

PWS-Rapport per onderdeel

PWS-Rapport bijlagen 1 t/m 11

Exemplaren van het rapport zijn te bestellen bij de Bewonerscommissie PWS-blokken. Stuur daarvoor een mail naar bcpws3038blok@gmail.com.

In de Bewonersbrief van februari 2014 kunt de laatste ontwikkelingen rond de PWS-blokken gelezen worden uit die periode.

Voor het bekijken van deze bestanden heeft u Acobat Reader nodig. Download hier de laatste versie.