Sociaal plan voor huurders HKT-blok

Goed nieuws voor de bewoners van het HKT-blok in Bergpolder  aan de Heemskerkstraat, De Kempenaerstraat en Talmastraat. Eerst kregen ze in 2019 te horen van de woningcorporatie Vestia dat ze vanwege renovatie gedwongen moesten verhuizen.
Echter na bijna drie jaar onderhandelen met Vestia, met ondersteuning van de Woonbond, is het Sociaal Plan klaar. Dit plan is deze maand juni gepresenteerd aan de bewoners ter goedkeuring.

Het Sociaal Plan voor het HKT-blok en de woningplattegronden zijn een compromis: zowel Vestia als de Bewonerscommissie hebben toegevingen moeten doen en er is lang en hard aan gewerkt. Bewoners denken dat het resultaat, in de huidige omstandigheden, het best haalbare is.

Samenvatting van wat de bewoners  hebben bereikt:

 • Iedere huurder heeft de mogelijkheid terug te keren in het HKT-blok en krijgt een persoonlijke verklaring waarin staat in welke straat, op welke etage en globaal waar in de straat hij of zij terugkeert.
 • De terugkeerders hebben, met inachtneming van de bepalingen in het Sociaal Plan, eerste keus. De overige woningen gaan pas in tweede instantie ‘de markt op’.
 • In de Talmastraat en de De Kempenaerstraat komen twee typen sociale
  huurwoningen, de een iets groter dan de andere. Bij het toewijzen van deze
  woningen wordt, in relatie tot de grootte van de woning, geen nader onderscheid gemaakt naar inkomen.
 • Voor terugkeerders met een laag inkomen wordt de nieuwe huurprijs verlaagd, zodanig dat er huurtoeslag kan worden aangevraagd.
 • 9 van de 11 benedenwoningen in de De Kempenaer- en Talmastraat blijven in de sociale huur. Dit in tegenstelling tot het plan uit 2019, waarin alle
  benedenwoningen in de Talmastraat naar de vrije sector zouden gaan.
 • Er komt, naast de verhuiskostenvergoeding, een beperkte financiële vergoeding om de pijn van de huurstijging te verzachten.
 • In tegenstelling tot het originele renovatieplan uit 2019 komen er ook grotere woningen voor gezinnen.
 • De woningplattegronden zijn met uitgebreide inspraak van de
  bewonerscommissie zoveel mogelijk aangepast aan de wensen. In veel
  woningen kan een beperkt aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de plaats van de keuken, of het plaatsen of weghalen van een binnenmuur, in overleg met de architect worden aangepast aan de wensen van de terugkerende huurder.
 • Het Sociaal Plan bevat een hardheidsclausule. Dat betekent dat als als een bewoner vindt dat deze onevenredig veel nadeel heeft van het renovatieplan, deze aan Vestia kan vragen om in zijn geval af te wijken van het Sociaal Plan. Vestia zal dit serieus beoordelen en er zijn mogelijkheden om in beroep te gaan.