Overdrachtsdocument Wijkraad Bergpolder 2018-2021

De Wijkraad Bergpolder geeft graag hun opvolgers de geschiedenis mee van de afgelopen 4 jaar (2018-2021) èn handvatten voor de toekomst in voorliggende overdrachtsdocument.

Overdrachtsdocument Wijkraad Bergpolder 2018-2021

De Wijkraad gaat verder in op de verschillende punten die hun na aan het hart liggen en waarvoor ze kansen en mogelijkheden zien voor de volgende Wijkraad.