Verkiezingsdebat 10 maart 2022 Bergsingelkerk

Op donderdag 10 maart wordt het traditionele verkiezingsdebat gehouden in de Bergsingelkerk, ter voorbereiding van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Het doel ervan is niet om elkaar vliegen af te vangen, maar om samen verder te komen, te bouwen aan één stad waarin iedereen meetelt.

Bergsingelkerk
Bergsingel 150
Inloop vanaf 19.30 uur
Start vanaf 20.00 uur

De thema’s die centraal staan zijn armoede, wonen en het ‘nut van verkiezingen.
Wij brengen prangende cases in van wijkbewoners in Noord en het Nieuwe Westen, die in een serie voorbereidende gesprekken door de voorbereidingsgroep verzamelend zijn.
Politici van verschillende kleur reageren op de ervaringsverhalen.  Zo hopen wij helderheid te krijgen over verschillende visies op de goede samenleving en tot politieke ideeënvorming te komen die mensen niet in de weg zit, maar ten dienste van mensen staat.

Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje op: https://bergsingelkerk-bmvier.nl

Of meld je alvast aan door je naam, telefoonnummer en e-mailadres hier in te vullen.