Laatste inspraakronde voorlopig ontwerp Hofbogenpark september – oktober 2021

  • Buurtsessie 28 september Noorderkanaal – Bergselaan
  • Buurtsessie 30 september Bergselaan – Bergweg
  • 19:30 – 21:30 uur
  • Aanmelding: hofbogenpark@rotterdam.nl
    • o.v.v. ‘buurtsessie 28 september’ (Noorderkanaal – Bergselaan)
    • o.v.v. ‘buurtsessie 30 september’ (Bergselaan – Bergweg)

Toelichtingen en documenten:

Inspraak bewoners over het voorlopig ontwerp Hofbogenpark

De inspraak voor bewoners en ondernemers over het Hofbogenpark bestaat uit 2 rondes voordat het ontwerp definitief wordt. Het ontwerp gaat over de opgangen naar het dak en dakpark op het Hofbogenviaduct.

Het ontwerp is gebaseerd op het definitief programma van eisen (PvE-3, juli 2021) en de IP21-en de bijlage met 19 reacties op de PvE.

Inspraakronde 2: periode 28 september –  8 oktober 2021

In deze ronde worden de wijzigingen in het voorlopig ontwerp besproken. Dit is nu voor 80 % klaar:

  • Aanpassingen n.a.v. uitkomsten recent onderzoek: draagkracht Hofbogenviaduct – geluidsbelevingsonderzoek en de lijst van gestelde vragen (d.d. 21 juni 2021) door de bewonersadviesgroep (BAG) aan de onderzoekers van het geluidsbelevingsonderzoek;
  • Positionering opgangen; Hofpleinstreinstel; (on)mogelijkheden beplanting (privacy & geluidsdemping).

Zie ook de webpagina Hofbogen – Ruimtelijke ontwikkeling met achtergrondinformatie over het woon- en leefklimaat in relatie tot geluid.

Uitkomsten vorige inspraakronde mei-juli 2021

De verslaglegging en antwoorden op de chat vind je hieronder per buurtsessie

Zie voor meer informatie over het participatieproces & documenten:

Hofbogen – Participatieproces