Bewonersparticipatie Inrichting Hofbogenpark

Op en rondom de Hofbogen komt een groen stadspark. Het bijna twee kilometer lange park wordt een aantrekkelijke plek voor ontmoeting, beweging en recreatie. Vorig jaar stond in het teken van het schetsontwerp van de Hofbogenpark. Dit jaar worden de ideeën verder uitgewerkt tot een z.g.n. voorlopig ontwerp. Samen met bewoners en ondernemers.

Huidige participatie ronde: bespreking concept schetsvoorwerp
Het doel van deze participatieronde is het vaststellen van het definitieve schetsontwerp Hofbogenparken. Per buurtsessie wordt met de direct omwonenden het ontwerp voor dat deel van het park besproken. In het bijzonder gaat het over de locatie van de beoogde opgangen en over de plekken (buurtperrons) die in de eerste plaats zijn bedoeld voor de wijk. Ideeën voor activiteiten en bijdrage aan beheer of de organisatie van activiteiten worden graag opgehaald.

Bewoners die aan het spoor wonen hebben voor 25 mei deze Uitnodiging in hun brievenbus gehad.

Digitaal aanmelden voor deze Buurtsessie kan via www.rotterdam.nl/Hofbogenpark.

De buurtsessies gaan steeds over een klein deel van het Hofbogenpark en gebeuren Online via MS Teams.

De volgende verdeling is gemaakt:

 • Buurtsessie 1 (Noorderkanaal t/m Bergselaan):
  dinsdag 25 mei van 19.30 t/m 21.00 uur
 • Buurtsessie 2 (Bergselaan t/m Bergweg):
  dinsdag 1 juni van 19.30 tot 21.00 uur
 • Buurtsessie 3 (Bergweg t/m heer Bokelweg):
  donderdag 3 juni van 19.30 tot 21.00 uur
 • Buurtsessie 4 (Hofpleinstation):
  dinsdag 8 juni van 19.30 tot 21.00 uur

Inlezen voor 25 mei

Op de website bergpolder-liskwartier.nl in het tabblad Hofbogen zijn links en relevante achtergrondinformatie te vinden.