Maatregelen Rotterdam tegen het coronavirus


De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in Rotterdam hebben we hier natuurlijk mee te maken.

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft daarom op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. De strengere regels gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur.

Lees meer op de site van de Rijksoverheid

Algemene maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand
  • Reis zoveel mogelijk buiten de spits en draag altijd een mondkapje
  • Ga niet naar plaatsen waar het druk is
  • Nies en hoest in uw elleboog
  • Was vaak uw handen met zeep
  • Klachten? Blijf thuis en laat u testen
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Alleen samen houden we corona onder controle.

Kijk voor actuele informatie op de website van het RIVM .

Kijk HIER het volledige bericht van de gemeente Rotterdam over het coronavirus.