SHRV zoekt actieve Vestiahuurders


De recent opgerichte Stichting Huurders Rotterdam-Vestia (SHRV) is op zoek naar Vestia huurders in Rotterdam die zich willen inzetten voor hun complex en haar bewoners of dit reeds doen individueel of in een bewonerscommissie.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de SHRV.

email: info@shrv.nl  |  website: www.shrv.nl

De oproep komt voort uit de lage organisatiegraad van de Vestia huurders in Rotterdam en door de constatering dat er eerder Vestia bewonerscommissies wegvallen dan erbij komen. Tegelijkertijd verkeert woningcorporatie Vestia in zwaar weer en zijn er mede vanwege deze situatie veel problemen voor huurders rond sloop, renovatie, onderhoud en afhandeling van reparaties. Het onlangs verschenen zwartboek van Vestia huurders op initiatief van de SP bevestigd dit nog eens.

De SHRV is een voortzetting van het Platform Hilledijk, die al 5 jaar bestond en het heeft als doel om alle bewonerscommissies van Vestia complexen bij elkaar te brengen. Hier leren de huurders veel van elkaar en helpen ze elkaar. Als een bewonerscommissie onderwerpen met Vestia bespreekt en daar met Vestia niet uitkomt dan neemt het bestuur van SHRV contact op met Vestia om de zaak op een hoger niveau te bespreken. De betrokkenen bij de SHRV zijn vrijwilligers en allen huurders van Vestia. Tot nu toe waren alleen bewonerscommissies van complexen in Rotterdam Zuid bij het platform Hilledijk aangesloten. Met de nieuwe Stichting SHRV is er de ambitie om een huurdersorganisatie te worden voor alle bewonerscommissies van Vestia complexen in heel Rotterdam.