Wijkkrant Liskwartier en Bergpolder op eigen benen

De wijkkrant voor Liskwartier en Bergpolder gaat zelfstandig verder.
De eerstvolgende uitgave verschijnt in september 2020.

Tips voor de volgende uitgave? Meld ze via liskwartierbergpolderkrant@gmail.com.
Tekstschrijvers zijn ook welkom. Ook een mooi idee voor uw wijk? Kijk eens op www.opzoomermee.nl voor meer informatie over bewonersinitiatieven.

Bron: Stadskrant Rotterdam (2020) 29 (15 juli)