Bewonersorganisatie Bergpolder dakloos in 2020

Na 35 jaar zich om het wel en wee van Bergpolder te bekommeren, zal de Bewonersorganisatie Bergpolder waarschijnlijk per 1 januari 2020 haar duren moeten sluiten.

De bewonersorganisatie houdt zich bezig met verschillende activiteiten. Drie halve dagen per week is er een buurtwinkel waar bewoners administratieve hulp kunnen krijgen. Verder organiseert zij op de Tak van Poortvlietstraat zo’n 7 keer per jaar grote kinderactiviteiten zoals het Spetterfestival, Klimmen en Klauteren en in december de schaatsbaan. Daarnaast verzorgt de bewonersorganisatie 4 keer per jaar de wijkkrant.  Een kleine groep vrijwilligers is hier mee bezig.

Dit alles dreigt te verdwijnen!!!

Tot 1 januari 2020 woont de Bewonersorganisatie Bergpolder samen met de Bewonersorganisatie Liskwartier. Deze laatste heeft besloten eind van dit jaar te stoppen. Bergpolder wil door, maar zal het pand in het Liskwartier moeten verlaten.

De bewonersorganisatie vecht nu voor een plekje in onze eigen wijk, omdat Bergpolder geen centraal punt heeft waar bewoners terecht kunnen. Er is geen Huis van de Wijk; er is geen plek waar bewoners kunnen samen komen voor opzoomeren, een kopje koffie of iets anders.

We worden gesteund door onze Wijkraad. Zij zien het belang van onze functie voor de bewoners in. Nu ligt het balletje bij de gemeente: maakt zij voldoende subsidie vrij voor Bewonersorganisatie Bergpolder?

Bergpolder is een fijne wijk, laat een organisatie die dit ondersteunt niet in de steek!!!

bobergpolder@gmail.com
Tel: 06-39051527