Laatste stand van zaken Hofbogen

Voor de zomer 2019 was er het Bewonersadvies over de inrichting van het Hofbogenpark. Na de zomervakantie 2019 is verschenen van de nieuwe eigenaar Dudok bv de Visie over de toekomst van de Rotterdamse Hofbogen.

Wat gebeurd er nu?
We zijn in een nieuwe fase gekomen

Dienst stadsontwikkeling van de gemeente is bezig om voor de omgeving van de Hofbogen een specifiek plan te maken. Het gaat om(her)inrichting tussen het Hofpleinstation – Sint Fransiscus ziekenhuis en de Schiekade & Schieweg – Noordsingel & Bergssingel. De (her)inrichting is een uitwerking van het beleidskader op stadsniveau (omgevingsvisie en visie openbare ruimte).

Gekozen bureau voor schetsontwerp voor Hofbogenpark
De Urbanisten (landschapsarchitecten) gaan het schetsontwerp maken (www.urbanisten.nl ). Zij kennen de Hofbogen en hebben het waterplein op het Benthemplein ontworpen. Het ontwerp gaat over het dak en de direct aanliggende straten (van gevel tot gevel). Dit ontwerp past in het omgevingsplan voor de Hofbogen van de dienst Stadsontwikkeling (zie hierboven). In de opdracht van de gemeente zijn de documenten; het bewonersadvies en de visie van Dudok meegenomen. Begin 2020 zal het eerste schetsontwerp gereed zijn.

Werk in Uitvoering

Atelier Hofbogen

vanaf vandaag, 13 november te bezoeken (bron:www.hofbogen.nl/atelier-2/).
U kunt er binnenlopen voor informatie over de ontwikkeling van de Hofbogen.
In het atelier hangt een poster waar u met stickers en teksten uw ideeën en wensen achter kunt laten. Misschien heeft u een idee voor de inrichting van het dak, voor de bogen zelf of voor de stoep. Of wilt u graag een activiteit organiseren rond de Hofbogen.  Ook uw eventuele zorgen over de ontwikkeling kunt u hier delen.

Openingstijden locatie Vijverhofstraat 88

Dinsdag: 16:00 – 20:00 Dudok Groep/Gemeente Rotterdam
Woensdag: 09:00 – 13:00 Gemeente Rotterdam
Donderdag: 13:00 – 17:00 Dudok Groep

Atelier Hofbogen is een werkruimte waar bewoners, huurders en andere betrokken partijen binnen kunnen lopen met vragen en hun ideeën kunnen delen over de Hofbogen. Hoe de input wordt verwerkt in het schetsontwerp en het grotere plan is op dit moment nog onbekend.