Actieve inzet bewoners voor behoud HKT-blok

Geen garanties voor het HKT blok
De bewoners van 60 woningen in het HKT blok (Heemskerk-de Kempenaer-Talmastraat) kregen begin dit jaar de schrik van hun leven.

Woningcorporatie Vestia kondigde een plan aan voor grootscheepse “renovatie” van het blok. De voorgevel, een beschermd stadsgezicht, zou blijven staan; achter de voorgevel zou alles worden gesloopt. En    alle huurcontracten zouden worden opgezegd. Volgens het plan zouden veel bewoners in woonruimte achteruitgaan, en de huren zouden worden verhoogd. Veel bewoners zouden helemaal niet meer kunnen terugkeren, want hun woningen waren voorbestemd voor de vrije sector. Dit was het begin van vele maanden van stress en onzekerheid.

Zwaar weer
Inmiddels zijn er drie gesprekken geweest tussen Vestia en de Bewonerscommissie HKT blok. Beide partijen beschrijven de gesprekken als positief. Het standpunt van de bewoners is helder: zij willen dat er onderhoud gepleegd wordt aan het blok en waar nodig gerenoveerd, want dat is ook hard nodig. Maar wel met behoud van hun huurcontract! Voor Vestia gelden er andere belangen, gezien zij in zwaar financieel weer verkeren.

Spannend traject
Vestia heeft vooralsnog aangegeven bereid te zijn in openheid en vertrouwen met de bewoners te onderzoeken of er gezamenlijke oplossing kan komen. Daar hebben de architecten van KBnG, die door de bewoners in de arm zijn genomen om een alternatief plan te ontwikkelen, een grote rol in te vervullen. Een gezamenlijk onderzoek moet de komende tijd gaan uitwijzen of beider belangen nader tot elkaar kunnen komen.

Het wordt een zeer spannend traject, waar de bewoners en Vestia nu aan het prille begin van staan. De komende twee maanden wordt wellicht duidelijk of het haalbaar is dat de bewoners kunnen blijven. Dat is onder meer afhankelijk van de plannen van de architect en het rendement dat daarmee behaald kan worden. Dus voorlopig blijft de situatie onbeslist. Noch Vestia, noch de architecten kunnen voorspellen hoe dit verder gaat. Garanties zijn er niet en er zijn een hoop hobbels te nemen op de weg. Maar de wil is er bij beide partijen om eruit te komen.

Protestsong
Intussen hebben de bewoners van het HKT blok een protestsong en een videoclip opgenomen. Inge Bonthond, bewoonster van de Talmastraat en professioneel zangeres bij o.a. Gruppo Sportivo en vroeger Herman Brood, is de drijvende kracht achter het nummer.  “Ik schrok me dood toen ik begin dit jaar hoorde dat ik mijn huis moest verlaten. Dus ik wilde iets doen – gehoord worden! Met een paar muzikale vrienden en Joris Lutz hebben we samen dit nummer gemaakt.”

Met de clip willen de bewoners positieve aandacht vragen voor hun verhaal. En daar zijn ze in geslaagd. De protestsong We zijn al Thuis van de bewoners van het HKT blok  scoort uitstekende kijkcijfers op YouTube.

Link naar protestsong We zijn al Thuis

 

 

 

 

 

Mijn hart woont hier!
De bewoners hebben ook een postercampagne in het blok gelanceerd. Bij sommige huizen hangt de tekst ‘Sloop ons niet’, in verschillende kleuren, bij andere de slogan ‘Mijn hart woont hier’, met een groot rood hart. Ook de buren betuigen steun met postertjes waarop staat ‘Onze buren moeten blijven’, en talloze harten in verschillende formaten. Een mooi gezicht in de straat, zeker de moeite waard om even voor om te fietsen!

Zodra er meer nieuws is vanuit het HKT blok, leest u daarover in Wijkkrant Liskwartier en Bergpolder en deze website.

Carol Vlugt