Initiatievendag Samen voor Noord 14 september 2019

Zaterdag 14 september 2019
Eudokiaplein 11:00 – 15:00 uur.

Zaterdag 14 september organiseren de wijkraden van Noord gezamenlijk het evenement “Samen voor Noord”.

Heb je een goed idee voor jouw wijk, een advies voor jouw wijkraad, wil je kennismaken met de leden van de wijkraad of ga wil je in gesprek met de leden van de wijkraad? Kom dan gezellig langs.

Wil je weten waaraan jouw bewonersinitiatief moet voldoen?
Kijk dan op www.opzoomermee.nl

Op een aantal aankomende bewonersinitiatieven bent u meer dan welkom: