Krajicek Playground Koningsveldeplein in Liskwartier feestelijk heropend


In het Rotterdamse Liskwartier is vanmiddag Krajicek Playground Koningsveldeplein feestelijk heropend door Willem Sulsters (gemeente Rotterdam), Agnes van Zoelen (hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), Reidar Plokker (wijkraad Liskwartier) en Gerlinde van Raalte (Krajicek Foundation).

Op het Koningsveldeplein waren verschillende activiteiten door de buurt georganiseerd  zoals plantjes planten, (fantasie)dieren maken van karton en natuurlijk veel sport- en spelactiviteiten. Dit in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de bewonersorganisatie Liskwartier, de wijkraad Liskwartier, Gallery United, GroenNoord, De Kok en de Tuinman, Sportbedrijf Rotterdam en de Krajicek Foundation.

Een prachtig plein voor de wijk
Al ruim 15 jaar was het Koningsveldeplein ‘tijdelijk’ ingericht en dus hoog tijd voor een nieuw uiterlijk. Na het plaatsen van de waterberging kon de renovatie van de Playground in gang worden gezet. In de afgelopen maanden werd niet alleen de Playground aangepakt, maar het hele plein. Zo werden er naast een nieuwe buitensportvloer, ook sporttoestellen geplaatst, tegels gelegd en onkruid gewied.

Krajicek Playground Koningsveldeplein

Op de Krajicek Playground kunnen kinderen uit de buurt verschillende sporten en spellen doen. Zo is er niet alleen ruimte voor voetbal, maar ook voor andere sporten zoals tennis, hockey en basketbal. Sportbedrijf Rotterdam zal iedere week gratis sport- en spelactiviteiten voor de kinderen organiseren.

Daarnaast krijgen jongeren uit de buurt de kans om zich in te zetten als Krajicek Scholarshipper. Jongeren die in positieve zin opvallen, kunnen een studiebeurs van de Krajicek Foundation ontvangen. In ruil daarvoor organiseren zij per studiejaar ten minste 100 uur aan activiteiten op en rondom de Playground. Hiermee krijgen jongeren de kans om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen en zijn de kinderen verzekerd van regelmatige sport- en spelactiviteiten.

Unieke waterberging

Dankzij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente is er op het Koningsveldeplein een waterberging onder de Playground gerealiseerd. De waterberging kan zo’n 121.000 liter regenwater uit de directe omgeving opslaan. Hierdoor zullen er minder rioolverstoringen zijn, meer ruimte in het riool en dus minder wateroverlast na een hevige regenbui.

Krajicek Foundation in Rotterdam

De gemeente Rotterdam en de Krajicek Foundation zetten zich al vele jaren in om kinderen en jongeren in aandachtswijken te motiveren om regelmatig te laten bewegen. Inmiddels zijn er 17 Krajicek Playgrounds in Rotterdam waar dagelijks zo’n 700 kinderen onder begeleiding van buurtsportcoaches en Krajicek Scholarshippers dicht bij huis gratis kunnen sporten en spelen.

Het 20-jarige bestaan van de Krajicek Foundation werd in 2017 gevierd met de Grootste Krajicek Playground van Nederland op en rondom Krajicek Playground Zuiderpark met ruim 600 kinderen. En vorig jaar werd Krajicek Playground Pascal voorzien van een unieke sportoverkapping waardoor kinderen 365 dagen per jaar beschut buiten kunnen sporten en spelen. Met de heropening van Krajicek Playground Koningsveldeplein zijn er nu 17 actieve Krajicek Playgrounds in de gemeente.

Contact:
freia@krajicek.nl
www.krajicek.nl