Feestelijke herplant Lis terug in de vijver Lisplein

Liskwartier, Lisplein, Lisstraat, De Lis, etc. Wie goed oplet ziet in het Liskwartier talloze verwijzingen naar de bekende gele lisbloem. Maar de oplettende bewoner ziet ook dat er geen lisplant meer te bekennen is in de vijver aan het Lisplein.

Dat moet anders, vonden Margreth Taekema en Martin Schellingerhout. Zij stuurden een bewonersinitiatief in om de lis weer terug te krijgen in de vijver. Op 6 juli zijn de eerste lisplanten feestelijk terug geplant.


In de 17e en 18e eeuw ontstond door veenafgravingen ten noorden van Rotterdam een uitgestrekt plassengebied. De huidige vijver aan het Lisplein is het enige dat nog resteert van de waterpartij die ooit het “Lischwater” heette. Op de plattegrond (zie foto) is te zien dat het Lischwater in de 19e eeuw nog een aanzienlijk watergebied was tussen Schiebroek en Rotterdam. Begin 1900 werd een groot deel van het Lischwater gedempt voor o.a. de uitbreidingplannen van Rotterdam. Bij besluit van B&W van 26 september 1930 werd de naam Lischwater ingetrokken. De naam van de naastgelegen Lischweg werd door B&W op 26 maart 1937 gewijzigd; eerst in Lis(ch)plein, later Lisplein genoemd.

In vroeger dagen was de oever van het Lischwater opgesierd met vele lisplanten (Iris pseudacorus), ook wel Iris genoemd. Met de herplant in de vijver doet deze weer eer aan de gelijknamig wijk in Rotterdam-Noord. Het terugplaatsen van de lis in de Lisvijver is feestelijk gevierd door de omwonenden.