Renovatieplannen Vestia slopen bewoners HKT-blok

In maart 2019 informeerde Woningcorporatie Vestia de bewoners  van de Kempenaerstraat, de Heemskerkstraat en de Talmastraat (HKT blok) over grootschalige renovatieplannen, waarbij de huurcontracten van deze bewoners in Bergpolder worden opgezegd. Dit nieuws verraste en schokte de bewoners compleet. De verwachting was namelijk geschept dat Vestia (eindelijk) grootschalig onderhoud zou gaan plegen aan de woningen. Onderhoud dat hard nodig is i.v.m. met name lekkende daken.

Maar tot hun ontsteltenis kwam Vestia met een ander plan dat grote gevolgen heeft voor de bewoners. De huidige 61 woningen worden volledig gestript, opnieuw opgebouwd en deels gesplitst. Zodoende komen er 21 extra woningen bij (de zolderverdiepingen worden tot zelfstandige woonruimtes gemaakt), waarvan 17 woningen voor de vrije huursector, de begane grondwoningen met tuin.

Deze nieuwe huurwoningen hebben allemaal een oppervlakte van ongeveer 50m2 met een huur van rond de 700 euro. Hiermee mikt Vestia op een- en tweepersoonshuishoudens met een dikkere portemonnee. Dat betekent voor de bewoners dat zij naar alle waarschijnlijkheid niet zullen kunnen terugkeren naar hun huizen. Gezinnen met kinderen niet omdat de woningen worden verkleind en bewoners met een laag inkomen niet vanwege  de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’ en het ‘passend toewijzen’.

Inmiddels hebben de bewoners zich georganiseerd door een bewonerscommissie op te zetten. Meer dan 50% van de huurders heeft te kennen gegeven niet te willen verhuizen en tegen het plan van Vestia te stemmen. Met dit percentage zal Vestia sowieso langs de rechter moeten om de huurcontracten te ontbinden.

De bewoners van het HKT blok realiseren zich dat ze niet alleen staan in een dergelijke situatie. De Gemeente Rotterdam is duidelijk bezig met een ‘grote schoonmaak’ in haar sociale woningbouwbestand. Enigszins dubieus is dat woningcorporaties alarm slaan over een dreigend tekort aan betaalbare (sociale) huurwoningen, maar aan de andere kant mee werken met de woonvisie van de Gemeente.

Onlangs hebben de bewoners van het Patrimonium Hof in Bloemhof, Rotterdam-Zuid eenzelfde verhaal te horen gekregen van Vestia.

Een van de middelen die de bewoners van het HKT blok aangrijpen om te strijden tegen het plan van Vestia, is de media-aandacht opzoeken. Dat is tot nu toe vrij succesvol verlopen met artikelen in de Havenloods, het AD en de Correspondent  (Zie links). Zeer waarschijnlijk gaan ook andere media aandacht besteden aan het onderwerp.

De bewoners blijven zich intussen verder organiseren en actief inzetten voor het behoud van hun woningen.

Zie ook: