Informatiebijeenkomst over toekomst Hofbogen 21 november 2018

Gemeente Rotterdam NoordDe bijeenkomst begint om 20.00 uur en eindigt om ca 22.00 uur. Het wordt gehouden in het gebouw van Zadkine,  Benthemplein 5, Rotterdam
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en bent u van harte welkom.

Komt u naar de informatiebijeenkomst op 21 november, dan verzoeken wij u vriendelijk om u voor 19 november aan te melden via gebiednoord@rotterdam.nl


De eigenaren van de Hofbogen, dat zijn Hofbogen B.V. en ProRail, hebben recent de Hofbogen te koop aangeboden. Dit is in overleg gebeurd met de gemeente Rotterdam. In verschillende media heeft u hierover kunnen lezen. De gemeente is geen eigenaar maar krijgt na de verkoop wel het recht om grote delen van het lange dak in te richten.

De Hofbogen heeft naar verwachting medio 2019 een nieuwe eigenaar. De gemeente wil vanaf dat moment in samenwerking met deze eigenaar tot een uitgewerkte visie voor het dak komen. Bewoners, ondernemers en belangenorganisaties die actief zijn in het gebied worden op dat moment bij het opstellen van de visie betrokken. We begrijpen echter dat er nu ook al veel vragen zijn over de verkoop van de Hofbogen en over hoe u betrokken kunt worden bij de toekomstige inrichting van het dak. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 21 november aanstaande.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Okach Bouchtaoui, Wijkmanager in Noord via het volgende emailadres: o.bouchtaoui@rotterdam.nl