Liskwartier besluitvorming Bewonersinitiatieven 18 oktober 2018

#MAAKJEWIJKNOGLEUKER

Kom langs met ideeën voor je straat of onze wijk
en de wijkraad helpt je op weg

Besluitvorming over die initiatieven:
18 oktober 2018 20.00 uur,

Studio De Bakkerij, Bergweg 283

#leukleukerLiskwartier