Opening Taal Informatie Punt 18 september 2018

Opening TIP Noord
Taal Informatie Punt
Dinsdag 18 september
15.30-17.00 uur
Huis van de wijk Mozaïek
Schommelstraat 69

Het Taalinformatiepunt Noord (kortweg TIP Noord) is eind mei van start gegaan.

TIP Noord is een inlooppunt voor bewoners uit het gebied Noord. Zij kunnen bij dit spreekuur terecht met vragen over taal en taalcursussen in Noord.

Het Taal Informatie Punt is een samenwerking tussen de welzijnsaanbieder SOL en Vraagwijzer Noord.
TIP is open iedere maandagmiddag van 12.30 – 15.00 uur in Huis van de Wijk Mozaïek (Schommelstraat 69). Er werken 2 vrijwillige taalverwijzers die bewoners te woord staan en de weg wijzen naar een passende taalcursus in Noord.
Het spreekuur voor taal vindt zich tegelijkertijd plaats met het inloopspreekuur Checkpoint, een laagdrempelig spreekuur waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen.

Nu is het tijd voor een officiële opening

Dinsdag 18 september
15.30 – 16.00 uur inloop
16.00 – 16.30 uur feestelijke opening door wijkraadleden Oude Noorden en Bergpolder

Vanaf 16.30 napraten met een drankje en hapje

Mo Smit: SOL/wmo radar
tel 06 43 2351 67 ;
msmit@wmoradar.nl
Evelyne van Helden Vraagwijzer Noord