Nieuw in het Liskwartier: de Lis, school en kinderopvang onder één dak

Na de zomervakantie opent Integraal Kindcentrum de Lis zijn deuren. U vindt er onderwijs,peuterspeelgroep, kinderdagverblijf en BSO onder één dak. En dat biedt veel voordelen, zowel voor de kinderen als voor de ouders.

Alle ruimte om de wereld te ontdekken
De Lis biedt kinderen van 0 tot 12 jaar een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen onderwijs en opvang nauw op elkaar aansluiten. Directeur Leontine van der Wel: “De Lis is een kindcentrum waarbinnen we structureel aandacht schenken aan kunst, wetenschap, techniek en natuur. We doen dat vanuit één pedagogische visie en maken graag gebruik van dezelfde methoden. Op de Lis stimuleren we kinderen om nieuwsgierig en inventief te zijn. Kinderen leren er door te ontdekken, te onderzoeken en te doen. Ze krijgen hier alle ruimte de omgeving en de wereld om hen heen te ontdekken. We helpen kinderen bij het ontwikkelen van een positieve, kritische houding ten opzichte van het eigen leren. Zo zorgen we ervoor dat zij zich straks goed staande kunnen houden in onze maatschappij.”

Prachtige pand met historie
De Lis is gelegen midden in het Liskwartier, aan de Bieslandstraat 61. In het prachtige oude pand hebben door de jaren heen al veel kinderen onderwijs genoten. Enerzijds ademt het gebouw dus historie. Anderzijds heeft het alles in huis om kinderen te voorzien van hedendaags en kwalitatief goed onderwijs. En daar is in het Liskwartier duidelijk behoefte aan. Dat is ook de reden dat twee pioniers, stichting Kind en Onderwijs Rotterdam en KindeRdam, het initiatief genomen hebben voor dit nieuwe Kindcentrum.

Verbouwing
Tijdens de zomervakantie wordt het pand grondig verbouwd, zodat de kinderen in het nieuwe schooljaar in een mooi, fris gebouw starten. Ook de buitenruimte krijgt een opknapbeurt, met een heerlijke tuin waar ook de allerkleinsten heerlijk kunnen spelen en ontdekken.

Enthousiaste ouders
Ouders die de 2 informatieavonden in juni en juli bezochten, zijn erg enthousiast over de opzet en visie van de Lis en het gebouw.

Ook nieuwsgierig? Op www.de-lis.nl vindt u o.a. in de schoolgids meer informatie over de uitgangspunten van de Lis.
Wilt u een kijkje nemen, of uw kind aanmelden voor de basisschool? Neem dan contact op met Leontine van der Wel: l.vanderwel@de-lis.nl.
Aanmelden voor de peuterspeelgroep, het kinderdagverblijf of de BSO van de Lis kan via de website van KindeRdam: www.kinderdam.nl
of telefonisch: (010)4430036.