Wijkkrant Liskwartier & Bergpolder nr. 25 is uit


De nieuwe wijkkrant Liskwartier & Bergpolder nr. 25, juni 2022 is verschenen.

Klik voor de digitale wijkkrant HIER


Inhoud o.a.:

  • Sluiting dreigt voor boksschool Gerard Bok
  • Veelbelovende plannen Hofbogen Park
  • Gierzwaluwen boven de wijk
  • Succesvolle Geveltuinendag
  • De verborgen Hofbogen
  • Spullen met de kwaliteit van vroeger
  • VVE-010 ondersteunt VvE’s
  • Wilskracht Werkt helpt
  • Stilstaan bij 101 Joodse bewoners Liskwartier
  • Lintje voor Wendelien Lans

Sociaal plan voor huurders HKT-blok

Goed nieuws voor de bewoners van het HKT-blok in Bergpolder  aan de Heemskerkstraat, De Kempenaerstraat en Talmastraat. Eerst kregen ze in 2019 te horen van de woningcorporatie Vestia dat ze vanwege renovatie gedwongen moesten verhuizen.
Echter na bijna drie jaar onderhandelen met Vestia, met ondersteuning van de Woonbond, is het Sociaal Plan klaar. Dit plan is deze maand juni gepresenteerd aan de bewoners ter goedkeuring.

Het Sociaal Plan voor het HKT-blok en de woningplattegronden zijn een compromis: zowel Vestia als de Bewonerscommissie hebben toegevingen moeten doen en er is lang en hard aan gewerkt. Bewoners denken dat het resultaat, in de huidige omstandigheden, het best haalbare is.

Lees verder “Sociaal plan voor huurders HKT-blok”

Nieuwe Rapporten Hofbogenpark en Tak van Poorvlietspark

Geluidsbelevingsonderzoek

Deze zomer zagen bewoners die wonen aan de Hofbogen af ten toe mensen op het dak lopen met apparatuur. Het ging om een geluidsbelevingsonderzoek.

De resultaten van het onderzoek en adviezen kun je lezen en beluisteren op deze  webpagina:

Hoor de Hofbogen

Het bijbehorende rapport Hoor de Hofbogen van het Geluidsbelevingsonderzoek is HIER te vinden.

Wat een geluidsbelevingsonderzoek is, kun je lezen op de webpagina Ruimtelijke Ontwikkeling van de Hofbogen onder het kopje geluid in woon- & leefklimaat

Tak van Poortvlietpark

Op 6 juli 2021 is er een bewonersavond geweest voor het Tak van Poorvlietspark
waarbij het ging om de inrichting van de speeltuin, het voetbalveld en het groen in het Park. Hierover is de volgende informatie beschikbaar: