Wijkkrant Liskwartier & Bergpolder nr. 26 is uit


De nieuwe wijkkrant Liskwartier & Bergpolder nr. 26, September 2022 is verschenen.

Klik voor de digitale wijkkrant HIER

Inhoud o.a.:

  • In september veel cultuur in onze wijk
  • Studio de Bakkerij bestaat 10 jaar
  • In het zonnetje: Eugenie Meyer
  • Schuilkelder Koude Oorlog open tijdens Monumentendag
  • Buurt TV Noord
  • Atelieroute 25-25 september
  • Kinderparadijs Meidoorn
  • Burendag in Bergpolder
  • Voederverbod eenden, duiven en ganzen
  • Duurzaam wonen

Nieuwe Rapporten Hofbogenpark en Tak van Poorvlietspark

Geluidsbelevingsonderzoek

Deze zomer zagen bewoners die wonen aan de Hofbogen af ten toe mensen op het dak lopen met apparatuur. Het ging om een geluidsbelevingsonderzoek.

De resultaten van het onderzoek en adviezen kun je lezen en beluisteren op deze  webpagina:

Hoor de Hofbogen

Het bijbehorende rapport Hoor de Hofbogen van het Geluidsbelevingsonderzoek is HIER te vinden.

Wat een geluidsbelevingsonderzoek is, kun je lezen op de webpagina Ruimtelijke Ontwikkeling van de Hofbogen onder het kopje geluid in woon- & leefklimaat

Tak van Poortvlietpark

Op 6 juli 2021 is er een bewonersavond geweest voor het Tak van Poorvlietspark
waarbij het ging om de inrichting van de speeltuin, het voetbalveld en het groen in het Park. Hierover is de volgende informatie beschikbaar: